Vi läker genom att vi pratar om sexuellt trauma och dess konsekvenser. Som medlem får du delta i alla våra HOPP Cafémöten. 

Du får även vårt nyhetsbrev, reducerat pris på litteratur och möjlighet till utökad rådgivning.

 

För att bli medlem, betala in 200 kr/kalenderår för enskild eller 300 kr/kalenderår för familj till vårt PLUSGIRO 23 21 62-8.

Skicka ett mejl med ditt namn och adress om att du betalt medlemsavgiften.

 

Välkommen som medlem!

 

Din medlemsavgift på 200 kr går till att hålla jourtelefonen öppen en månad.

Din medlemsavgift stöder också vårt arbete i Sverige.

Du gör det möjligt att ge stöd till dig, till andra som varit utsatta, till närstående och till yrkesverksamma.