Om och om igen så läggs resurser på den som utsätter. Nästan inga resurser läggs på den som blivit utsatt.

HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp kräver att samhället dvs myndigheter i Sverige tar fram behandlingsplaner samt bemötandeplaner för de 1,7 miljoner som utsatts för sexuella övergrepp under sin uppväxt eller i vuxen ålder.

Det är dags att se dessa personer, och också alla de som tillkommer varje år.Vi kräver en vetenskaplig behandlingsplan så att var och en som utsatts för sexualbrott kan få möjlighet till läkning och att leva ett fullvärdigt liv.

Hjälp oss att göra detta möjligt. Vi driver på politiker, rättsväsendet, vården både psykiatrin och somatiska vården.