Om du är placerad frivilligt och övergrepp sker verkar du inte ha något rättsskydd. JK har dock lagt mycket tid på att få fram att det inte går att få ersättning.

HOPP kräver att myndigheter har tätare insyn om barn är placerade utanför hemmet.

JK skriver:

Kvinnan placerades av sin mamma i en fosterfamilj där hon utsatts för övergrepp. Eftersom hon inte var omhändertagen för samhällsvård fick hon inte skadestånd av Ersättningsnämnden. Även JK nekar nu kvinnan skadestånd eftersom Europakonventionen inte åsidosatts.

Läs mer

 

sr.se skriver:

Åklagare ska nu bli bättre på våldtäktsmål, där den misstänkte hävdar att det som hänt skedde i sömnen. 

De senaste åren har det i Sverige förekommit flera fall där våldtäktsanklagade hävdat att de haft sex i sömnen och därför bör frias. 

Nu har åklagarmyndigheten tagit fram en rapport, som ger åklagare vägledning i de här fallen, som är relativt nya för svenskt rättsväsende.

– Under de senaste kanske fem, tio åren har det här förekommit och inte längre tillbaka i tiden, säger Ginger Johansson vid åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg.

I flera av fallen de senaste åren har tingsrätt och hovrätt gjort olika bedömningar. Ett sådant exempel gäller en man som 2014 dömdes för våldtäkt av Östersunds tingsrätt, efter att kvinnan som sov i samma säng som mannen vaknat av att han hade sex med henne.

Hovrätten däremot friade senare mannen och menade att åklagaren inte hade lyckats motbevisa mannens förklaring - nämligen att han sovit när han hade sex med kvinnan.

I en annan hovrättsdom från januari i år fälldes däremot en man för våldtäkt. Hovrätten konstaterar i det fallet att mannens invändning att han sovit var så osannolik att den kunde lämnas utan avseende.

Läs artikeln och lyssna på inslaget

 

Igen skyddar man förövare - bra att det ändå diskuteras och att nu finns någon vägledning, då hovrätter gör väldigt olika bedömningar.

 

 

En viktig P1 dokumentär av Kaliber i samarbete med Barnaministeriet från UR, som granskar barnets status i rättsapparaten och de svårigheter som finns med barnutredningar.

Lyssna och läs mer

 

Vi inom HOPP får ofta frågor som rör barn i akut behov av skydd.

 

Så säger lagen Brottsbalken 6 kapitlet

Sexualbrott är ett samlingsbegrepp för brotten våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, köp av sexuell tjänst, koppleri med flera. Ett sexualbrott är när du utsatts för en sexuell handling mot din vilja. Är du under 15 år kan en sexuell handling bedömas på särskilt sätt. 

Våldtäkt

Våldtäkt är ett av de allvarligaste sexualbrotten. Den som med våld eller hot tvingar en annan person till en sexuell handling som är allvarligt kränkande döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. Straffet för grov våldtäkt är fängelse i lägst fyra och högst tio år.

Den sexuella handlingen kan vara samlag, men också andra sexuella handlingar som på grund av tvång eller andra omständigheter är allvarligt kränkande kan leda till att en person döms för våldtäkt. Den som utnyttjar någon som sover, är medvetslös, berusad eller påverkad av annan drog, psykiskt störd, sjuk eller på annat sätt är i särskilt utsatt situation döms också för våldtäkt.

Våldtäkt mot barn

Våldtäkt mot barn är att ha samlag med ett barn under 15 år eller att genomföra en handling som till kränkningens art eller omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag. Är den unge mellan 15 och 18 år och barn till gärningsmannen, står under dess fostran eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen ska det ses som våldtäkt mot barn. Straffet för våldtäkt är lägst två och högst sex år. Är brottet att anses som grovt är straffet lägst fyra och högst tio år.

Sexuellt tvång

Sexuellt tvång är när någon genom tvång har genomfört en sexuell handling. Någon kan dömas för sexuellt tvång om den sexuella handlingen inte är allvarligt kränkande. Är handlingen allvarligt kränkande är det en våldtäkt.

Straffet för sexuellt tvång är fängelse i högst två år. För grovt sexuellt tvång är straffet fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Sexuellt ofredande

Den som sexuellt berör ett barn under 15 år eller får barnet att medverka i någon form av sexuell handling, som inte är sexuellt tvång eller våldtäkt, döms för sexuellt ofredande. Straffet är böter eller fängelse i högst två år.

Att försöka få någon som fyllt 15 år men ännu inte 18 år att medverka i en sexuell handling som i sin tur är en del i en framställning av en pornografisk bild eller posering är också sexuellt ofredande.

Till sexuellt ofredande räknas även blottning och liknande handlingar som är ägnat att väcka anstöt.

Koppleri

Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en annan person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning döms till koppleri.

Det är koppleri om någon helt eller delvis upplåter en lägenhet med vetskap om att den används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.

Straffet är fängelse i högst fyra år. Vid grovt brott är straffet fängelse i lägst två år och högst åtta år.

Människohandel

Människohandel innefattar separata moment där flera personer samverkar, vanligen i olika länder, för att få offret att åka från ett ställe till ett annat och där utnyttjas för olika ändamål, till exempel sexuella ändamål.

Straffet är fängelse i lägst två och högst tio år.

Sexköpsbrott

1999 blev det förbjudet att köpa sexuella tjänster. Förbudet innebär att det är olagligt att mot ersättning skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Det är inte straffbart att sälja sexuella tjänster.

Den som förmår ett barn som ännu inte fyllt arton år att mot ersättning delta i en sexuell handling döms för köp av sexuell handling av barn. Straffet är böter eller fängelse i högst två år.

 

svt.se skriver:

Sofia tillbringade större delen av sin uppväxt i olika fosterfamiljer. Hon vittnar om sexuella övergrepp och vanvård och en socialtjänst som inte ingrep.

I dag inleddes rättegången mot svenska staten som anklagas för att ha brustit i sin tillsyn. Ett prejudicerande rättsfall som kan få stora konsekvenser
för andra vanvårdade barn.

 

Läs hela artikeln

 

Hösten 2016 avslog Högsta domstolen vidare prövning i Sofia Rapp Johanssons fall. Hovrätten har sagt nej till ersättning, efter att Sofia och hennes
syskon stämt staten för vanvård.
 
I Malou Efter tio i TV4 berättar Sofia i november 2016 om sin kamp för upprättelse tillsammans med sin advokat Jens Victor Palm som stödjer
Sofia i hennes kamp.
 

Se intervjun

 

Bra mod Sofia och tack för att du driver kampen vidare för barns rätt till skydd, vi stödjer dig i detta.

 

Tillsammans fortsätter vi kampen för barns rätt till skydd i dagens Sverige.