unt.se skriver:

Kammaråklagare Pontus Melander utreder många fall av sexualbrott mot barn i Uppsala län. Han efterlyser en skärpt medvetenhet hos arbetsgivare som anställer personer för att arbeta med barn och unga:

– Det finns skäl att begära utdrag ur belastningsregistret för alla tjänster som har med barn och ungdomar att göra, säger han.

– Det finns ingen mall som gör att man på förhand kan identifiera en gärningsperson. Man ska också vara medveten om att dessa personer ofta medvetet söker sig till den här typen av tjänster, säger Pontus Melander.

Läs hela artikeln