svt.se skriver:

Paulina Johansson menar att hon är långt ifrån ensam om sina upplevelser. Många kvinnor hon träffar inom byggbranschen har liknande erfarenheter av att bli ifrågasatt, bli utestängd och utsatt för sexuella trakasserier i både ord och handling.

I fackförbundet Byggnads kvinnliga nätverk NÄTA, delar kvinnor inom branschen med sig av sina erfarenheter till varandra.

– I somras när vi träffades fyllde vi en hel vägg med citat vi fått sagda till oss. Det är skrämmande att se men viktigt att det kommer upp så folk får veta hur det verkligen är och vad vi behöver kämpa emot.

Läs hela artikeln

 

Härligt att fackförbundet Byggnads tar sexuella trakasserier på allvar och sätter in motåtgärder.

Bra Paulina att du har mod att våga.