svt.se skriver:

Det visade sig att så många som 70% av personer som utsatts för sexuellt våld hade fått någon form av frysreaktion - de hade blivit orörliga och oförmögna att göra motstånd när de utsattes för en våldtäkt. Nästan 50% hade upplevt frysreaktionen som extrem.

Läs hela artikeln

 

Bra att kunskapen om detta ökar så att fler utsatta kan få rätt hjälp inom vården säger vi inom HOPP, som vet hur viktig denna kunskap är för läkningsprocessen.