Under HOPP Dagen om Sexuell Utsatthet som vi arrangerade i Linköping 21 november 2016 gjorde SVT Östnytt följande inslag med en medlem i HOPP.

Vi hade medel från Brottsofferfonden för att genomföra dagen.

Läs artikeln och se inslaget