sr.se skriver:

Enligt forskning vid Uppsala universitet, så har var femte vuxen kvinna i Sverige och var tjugonde man, någon gång i livet utsatts för allvarligt sexuellt våld.

Men för de kvinnor och män i Norrbotten som utsatts som barn och söker hjälp som vuxna finns inte hjälp att få inom landstinget. De har sämre hälsa senare i livet än andra, och det finns en klar koppling till utsatthet senare i livet.

En som har erfarenhet av det är Maria. Hon utsattes för närmare tusen sexuella övergrepp av sin styvfar under hela sin uppväxt.

Läs artikeln och lyssna på inslaget