svt.se skriver:

Den som drabbats av så kallad hämndporr - en term som brukar användas för att beskriva när någon olovandes lägger ut pornografiska bilder eller filmer
av sin före detta partner - kommer att kunna fylla i ett formulär på Googles hemsida.
 
Ett skäl till varför man nu vill skärpa sin policy på området är att hämndporr också används i rent brottsliga syften. Till exempel för att utkräva pengar av
den som exponerats för att plocka bort innehållet från nätet.
 

Läs hela artikeln

 

svt.se skriver:

En tonåring i Norrbotten som tog sitt liv hade kort dessförinnan utsatts för övergrepp.

Men trots att barn- och ungdomspsykiatrin känt till uppgifterna hade det dröjt flera månader innan en orosanmälan gjordes.

Läs hela artikeln

 

Det är tydligt att bättre rutiner behövs inom socialtjänst och BUP. Det får aldrig bli försent för en ung människa att få hjälp av de yrkesgrupper
som ska ha kunskap om sexualbrott.

 

Psykologen fick klart för sig att hans 10-årige patient förgript sig på ett yngre syskon. Men socialtjänsten informerades först efter 2,5 år när det visade sig att övergreppen fortsatte.

Nu döms psykologen för tjänstefel.

Läs hela artikeln

 

Du kan göra skillnad genom att lyssna på ett fall som uppmärksammades under hösten 2013. I dokumentären kallas flickan för Nora.

Lyssna, ta till dig och börja agera där du finns. Det gör skillnad.

 

Den fastspända flickan del 1

Den fastspända flickan del 2

 

unt.se skriver:

Det är viktigt att man från politiskt håll uppmärksammar den starka kopplingen mellan drogmissbruk och sexuella övergrepp på barn.
Det skriver Fred Nyberg, Annika Lundegårdh, Anne-Liis von Knorring och Lars Nylén.

 

Läs hela artikeln