Preliminärt program Andra Nordiska Konferensen om Sexuellt Trauma

 

27 april

08.30-09.00 Registrering

09.00-09.30 Välkommen till Andra Nordiska Konferensen, Annika Lundegårdh och Siv Lundgren

09.30-10.15 Hvordan tar menn(esker) livet sitt tilbake? Om å mobilisere ulike ressurser når en arbeider for å ta tilbake det som ble stjålet gjennom overgrep, Torbjørn Herlof Andersen

10.15-10.45 Att leva med långvarig ångest PTSD, HOPPare berättar

10.45-11.00 Fika

11.00-11.45 ”Det erobrede køn” – senfølger hos den seksuelt misbrugte mand, Lone Lyager

11.45-12.00 HOPPare berättar om hur psykoedukation hjälper i läkningsprocessen

12.00-12.45 Hjärnan och PTSD en obalans mellan serotonin och substans P? Andreas Frick

12.45-13.00 HOPPare berättar om sina tankar om hjärnan och PTSD

13.00-14.15 Lunch

14.15-14.30 Leva med sexuellt trauma. HOPPare berättar

14.30-15.15 PTSD och dissociation vad innebär det för individen och närstående, Jeanette Niehof

15.15-15.45 Danmarks modell Center for udsatte voksne, Kirstina Stenager, Socialstyrelsen, Danmark

15.45-16.00 Fika

16.00-16.45 Hur kan sexuella övergrepp ske och varför är det så svårt för barn att berätta? Sociala konsekvenser: vad gör det med familjesystem, vad gör det med gränserna inom familjen, släkten och det sociala nätverket? Hur kan vi se det friska och lära oss hantera livet? Helle Borrowman och Lone Lyager

16.45-17.45 Sexuellt trauma går att läka. Vår hjärna är plastisk. HOPP ger hopp om hur vi jobbar för att skapa läkning, Annika Lundegårdh och HOPPare

 

 

28 april

08.30-09.00 Registering

09.00-09.15 Öppning: Om att vara närstående

09.15-10.15 Missbruk är vanligt efter sexuellt trauma. Vilken roll har drogerna? Hjärnan är plastisk och kan läka, Fred Nyberg

10.15-10.35 Fika

10.35-10.45 Att ta sig ur missbruk efter sexuellt trauma, HOPPare berättar

10.45-12.00 Lugn och ro hormonet oxytocin. Att hantera den toxiska stressen, Kerstin Uvnäs Moberg

12.00-12.15 Sexuellt trauma och toxisk stress.

12.15-13.00 Avslöjandekrisen och bemötande. Traumahändelser och traumareaktioner, Annika Lundegårdh

13.00-14.15 Lunch

14.15-14.45 Hur vill män bli bemötta för att orka berätta? Thomas Kjær

14.45-15.30 Behandling av sexuellt trauma. Om EMDR och TF-KBT samt andra läkningsvägar, Jeanette Niehof

15.30-15.45 Fika

15.45-16.30 Nya vägar för att hantera behandling av sexuellt trauma, Jeanette Niehof

16.30-17.00 Tack för modet att våga prata om sexuellt trauma

 

29 april

09.00-14.45 Nordiska Nätverket om Sexuellt Trauma

15.00-17.00 Årsmöte HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp

 

30 april

Gemensamt valborgsfirande i Uppsala, från Forsränningen i Fyrisån kl 10.00 till Mösspåtagningen kl 15.00 i Carolinabacken. Dagen avslutas med valborgsmässoeld och sång kl 20.00.